Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

lordofdragonss
10:39
GENGAR
Reposted bypokemongedverdantforceMartwa13mrpafwybuchmuzguschaafstraycat

April 09 2018

lordofdragonss
08:56
Reposted fromZircon Zircon viaatoman atoman
lordofdragonss
08:55

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viastonerr stonerr
lordofdragonss
08:55

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viastonerr stonerr
lordofdragonss
08:53
6889 e99b 600
All my dice
by Laeticia Nox
Reposted fromLaeticia Laeticia viastonerr stonerr

March 30 2018

lordofdragonss
16:59
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:59
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:56
i have no idea how to name this...
Reposted frommangoe mangoe viaNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:51
Reposted frommangoe mangoe viaNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:47
Water simulation
Reposted fromtgs tgs viaNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:44
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:40
1225 ed34 600
Reposted fromgruetze gruetze viaNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:37
Reposted fromLane Lane viaNaitlisz Naitlisz
lordofdragonss
16:36
lordofdragonss
16:32
5819 f09d 600
Reposted frombiru biru
lordofdragonss
15:12
6894 ba1c 600
Reposted fromtichga tichga viaArecaS ArecaS
lordofdragonss
15:00
6551 2b4d 600
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaAnetzschka Anetzschka

March 22 2018

lordofdragonss
13:18
Music is energy, and energy is the single most important form of it in the world. Without energy, there is no life. The only difference between a dead person and a live person is the energy, the electricity flowing inside their system, and that's what makes music.
— John Frusciante
Reposted fromstonerr stonerr
lordofdragonss
13:17
8771 acbf
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaArecaS ArecaS

March 18 2018

lordofdragonss
20:11

Final boss

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaArecaS ArecaS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl