Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2018

lordofdragonss
04:03
Reposted fromzelbekon zelbekon vialokrund2015 lokrund2015
lordofdragonss
03:49
6376 11b8
Reposted fromstroschek stroschek viabardzosmaczny bardzosmaczny
lordofdragonss
03:44
7614 cff1 600
what else is the government hiding from us 
WAKE UP SHEEPLE
Reposted fromzelbekon zelbekon viabardzosmaczny bardzosmaczny

June 06 2018

lordofdragonss
12:59
7850 679a
Fast Dog
Reposted fromMysticen Mysticen viaatoman atoman
lordofdragonss
12:58

May 31 2018

lordofdragonss
08:36
lordofdragonss
08:36

May 28 2018

lordofdragonss
06:33
lordofdragonss
06:28
7375 9758 600
lordofdragonss
06:26
Reposted fromFlau Flau viacornymistick cornymistick
lordofdragonss
06:20
9882 f89d
lordofdragonss
06:14
lordofdragonss
06:12
8045 4547
Reposted frombudas budas viacornymistick cornymistick
lordofdragonss
06:08
4953 dfe9
Reposted fromverdantforce verdantforce viaatoman atoman

May 26 2018

lordofdragonss
19:24
1202 47e5 600
Reposted fromgreensky greensky
lordofdragonss
19:20
Niewielu  ludzi w ogóle ma prawdziwych przyjaciół, takich, którzy kosztem swojego komfortu cię wesprą w sytuacji krytycznej gdy nie masz np pieniędzy na leczenie swojego umierającego dziecka albo własne, gdy siedzisz w więzieniu za czyjeś zbrodnie i wszyscy się odwracają. Wygodnie jest nazywać się czyimś przyjacielem gdy nie niesie to za sobą zbyt wielkich zobowiązań i wysiłku, gdy za tę przyjaźń nikt nie będzie wytykać palcem. Dlatego hipoteza, że prawdziwy przyjaciel/przyjaciółka to twoja druga połówka/partner/małżonek albo brat/siostra jest bardzo trafna. Kumpel nawet najlepszy to po prostu kumpel, który poza tobą ma innych kumpli i swoje życie, a dla prawdziwego przyjaciela ty jesteś ważną częścią jego życia, o ile nie najważniejszą. Zajebało Paulem Coelho, ale taka jest prawda. 
Reposted fromczinok czinok viamaly-pandzik maly-pandzik

May 22 2018

07:49

May 18 2018

lordofdragonss
06:57
2414 051b 600
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaly-pandzik maly-pandzik
lordofdragonss
06:57
3510 9edc
Reposted fromnezavisan nezavisan viachowder chowder
lordofdragonss
06:57


stay weird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl