Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

lordofdragonss
06:44
8062 0c5d
Reposted fromgreensky greensky viaPecon Pecon
lordofdragonss
06:42
5462 e1a6 600
Reposted fromregcord regcord viaPecon Pecon

October 18 2017

lordofdragonss
20:40
4189 b14c
Reposted fromtgs tgs viachowder chowder
20:39
5688 07b5 600
Reposted fromgrumpyswordsman grumpyswordsman viachowder chowder
20:39
6291 46bf 600

itsagifnotagif:

HOLY MOLY

Reposted fromLaraneia Laraneia viastonerr stonerr

October 17 2017

20:35
5228 06e4
Reposted frombleubudgie bleubudgie viastonerr stonerr
09:55
4004 1a72
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viachowder chowder
lordofdragonss
09:54
8713 1855 600
Reposted frominto-black into-black viachowder chowder

October 14 2017

lordofdragonss
13:54
9511 ff2d 600
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viawasnae wasnae
lordofdragonss
13:52
8388 c624
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viawasnae wasnae

October 13 2017

20:46
0069 aea6 600
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viachowder chowder
lordofdragonss
12:25
lordofdragonss
12:16
4444 decb
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaanything anything
lordofdragonss
12:15
Zdjęcie użytkownika Jakub Jóźwicki.Zdjęcie użytkownika Jakub Jóźwicki.Zdjęcie użytkownika Jakub Jóźwicki.

Anežka Kašpárková - 90 letnia wandalka, która niszczy elewacje w czeskiej gminie Louka.
fot. Antonín Vrba
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanything anything
12:15
7835 ab7d 600
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaanything anything
lordofdragonss
12:14
8578 ca35
Reposted frombukoz bukoz viaanything anything
lordofdragonss
12:14
6816 1299 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanything anything
lordofdragonss
10:13
Nauczycielka w liceum narysowała kredą na tablicy punkt i zapytała: - Co widzicie? Zapadła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wiedzieli, jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Wreszcie prymus podniósł rękę i odpowiedział: - Widzę punkt narysowany kredą na tablicy. Wszyscy odetchnęli z ulgą, ponieważ wreszcie znalazł się odważny, który nazwał to, co wszyscy chcieli tak właśnie nazwać, ale wstydzili się mówić coś tak dla wszystkich oczywistego. Nauczycielka odparła: - Wczoraj to samo pytanie zadałam przedszkolakom. Czy wiecie, co odpowiedzieli? Że to koniec papierosa, oko ptaka, słup telegraficzny widziany z góry, kamyk, gwiazda, łepek szpilki, kropla wody, miasto zaznaczone na mapie, jeden pieg, ziarnko pieprzu, Ziemia widziana z dalekiego kosmosu... Morał jest taki że w dzieciństwie nie ma rzeczy oczywistych, prostych, nudnych... wszystko jest magią... potem tracimy to nie wiadomo kiedy i zwykły narysowany punkt jest dla nas zwykłym narysowanym punktem. Smutne to (...)
— ??
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka via9agucha 9agucha
lordofdragonss
08:27
08:24
7945 16f8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl