Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

lordofdragonss
18:55
4764 6205
Donald about Scrooge
Reposted byPstrykverdantforce
lordofdragonss
18:54
4761 9d3f
Ribit
Reposted bynvm nvm
06:30
7561 447f
Reposted fromLittleJack LittleJack viajacoszek jacoszek
lordofdragonss
05:05
1642 64c1
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka

July 25 2017

lordofdragonss
07:21
Reposted fromzelbekon zelbekon viafinka finka
lordofdragonss
07:21
Reposted fromzelbekon zelbekon viafinka finka
lordofdragonss
07:20
9991 9b18 600
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viafinka finka
lordofdragonss
07:19
8106 9062 600
Reposted fromtfu tfu viafinka finka
lordofdragonss
07:18
2556 dab2
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viafinka finka
lordofdragonss
07:17
Reposted fromFlau Flau viafinka finka
lordofdragonss
06:58
lordofdragonss
06:04
lordofdragonss
06:04
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viamaly-pandzik maly-pandzik
lordofdragonss
06:03
5362 b2f8
Reposted frompikolokolo pikolokolo viamaly-pandzik maly-pandzik

July 22 2017

lordofdragonss
05:46
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viastonerr stonerr
05:46
0502 ad29 600

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

lordofdragonss
05:45
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr

July 21 2017

lordofdragonss
03:43
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr
lordofdragonss
03:42
2433 b864 600
Reposted fromsosna sosna viaAnetzschka Anetzschka

July 19 2017

04:14
6722 f78a
Obvious insurance fraud attempt :)
Reposted fromlikenolion likenolion viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl