Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

lordofdragonss
05:46
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viastonerr stonerr
05:46
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

lordofdragonss
05:45
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr

July 21 2017

lordofdragonss
03:43
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr
lordofdragonss
03:42
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viaAnetzschka Anetzschka

July 19 2017

04:14
6722 f78a
Obvious insurance fraud attempt :)
Reposted fromlikenolion likenolion viakoloryzacja koloryzacja

July 22 2017

lordofdragonss
05:46
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viastonerr stonerr
05:46
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

lordofdragonss
05:45
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr

July 21 2017

lordofdragonss
03:43
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr
lordofdragonss
03:42
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viaAnetzschka Anetzschka

July 22 2017

lordofdragonss
05:46
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viastonerr stonerr
05:46
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

lordofdragonss
05:45
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr

July 21 2017

lordofdragonss
03:43
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr

July 22 2017

lordofdragonss
05:46
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viastonerr stonerr
05:46
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

lordofdragonss
05:45
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr
lordofdragonss
05:46
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viastonerr stonerr
05:46
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl