Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

lordofdragonss
20:19
4063 a1ce 600
Reposted fromrenegat renegat viamaly-pandzik maly-pandzik
lordofdragonss
20:16
Kocham być wśród ludzi uśmiechniętych. Między tymi, którzy nie pytają się Ciebie ile zarabiasz, kto wygrał mecz piłkarski, albo które kolejne buty kupić. 
Kocham być wśród ludzi, którzy patrzą w oczy, lubią ciszę, i cenią każdego człowieka. Między tymi, którzy nie oceniają, nie krytykują, i nie narzekają.
Kocham być wśród ludzi, którzy kochają coś tworzyć, pisać, grać na instrumentach, śpiewać, którzy czytają. Którzy są prości, spontaniczni i pomagają innym. Między tymi, którym chodzi tylko o to, by się spotkać, podzielić się sobą i miło spędzić czas.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaly-pandzik maly-pandzik
lordofdragonss
20:11
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAnetzschka Anetzschka
lordofdragonss
20:08
Good spot
Reposted fromSilentRule SilentRule viaAnetzschka Anetzschka
lordofdragonss
20:06
lordofdragonss
20:02
3476 6479 600
Reposted fromhrafn hrafn viaAnetzschka Anetzschka
lordofdragonss
19:59
Reposted fromFlau Flau viamaly-pandzik maly-pandzik
lordofdragonss
19:55
lordofdragonss
19:52
Reposted fromnaich naich viamaly-pandzik maly-pandzik

November 08 2018

lordofdragonss
07:52
7784 d088 600
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaly-pandzik maly-pandzik

November 04 2018

lordofdragonss
12:01
SZADOŁ ŁORIOR
Reposted fromatoman atoman
lordofdragonss
11:59
3742 00c8
Reposted fromteijakool teijakool viaAnetzschka Anetzschka

October 10 2018

01:22
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaAnetzschka Anetzschka
lordofdragonss
01:21
lordofdragonss
01:19

September 24 2018

lordofdragonss
18:34
4002 0339 600
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaHypothermia Hypothermia
lordofdragonss
18:29
Reposted fromtwice twice viaHypothermia Hypothermia
lordofdragonss
18:19
Longboard dancing
Reposted fromtgs tgs viakot kot
lordofdragonss
18:15
Reposted fromzelbekon zelbekon viakot kot
lordofdragonss
18:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl